A’ l Ì bhrigeadh sàr – mhaitheas

A’ tighinn às na h - Eileanan an Iar ri fhaighinn air feadh an t - saoghail.

Produced to deliver high concentration and consistency, Hebridean Seaweed Company’s Ascophyllum nodosum ingredients go to our customers around the world and make a positive impact on the farming systems they enter.

hebridean seaweed company

Tobrachadh

Tha ar sgeulachd a’ tòiseachadh air a’ chladach, far a bheil ascophylllum nodosum air a buain agus bathar aig sàr àrd ìre air a dhèanamh às

hebridean seaweed company

THE HEBRIDEAN SEAWEED COMPANY

Tha an sàr àrd ìre den fheamainn nadarra againn leis an innleachd teicnigeac h ùr – ghnathach a bhios sinn a’ cleachdadh a’ dèanamh cinnteach gu bheil ar bathar a – rithist agus a – rithist a’ faighinn deagh thoraidhean.

Fuasglaidhean

Ar bathar

Tha sinn an ceangal eòlas farsaing de thraidisean agus saidheanas gus sàr àrd ìre de bhathar a reic ri ar luchd – ceannachd.

Ag iarraidh barrachd fhaighinn a – mach?

Cuir fios thugainn

Gus barrachd fhaighinn a – mach mun bhathar againn no tuilleadh fhaighinn a – mach mun chompanaidh , cuir fios gu aon den sgioba againn.