OUR
STORY

Dealasachd

Do chom - pàirtiche Ro - innleachdail

Tro bhith cùramach anns an dòigh a tha sinn a’ buain Ascophyllum nodosum, ’s e ar n – amas bathar seas mhach aig an ire is àirde a reic airson cleachdadh ann an diofar roinnean; nam measg, tuathanachd, tuathanachas – gàrraidh agus mathas dhaoine.

boat moving through the sea lough on the isle of lewis with mountains surrounding

SECURE ACCESS

Stèidhichte anns na h - Eileanan am Iar

Chaidh Hebridean Seaweed a’ stèidheachadh ann an 2005 leis an amas cothroman a chruthac hadh bhon chuan. Tha an amas sin fhathast a’ cheart cho làidir an – diugh! Suidhichte ann an Àirinis air iomall baile Steòrnabhaigh tha sinn aig cridhe na àitean far a bheil feamainn ri lorg Tha milltean agus milltean de oir – thìr air ar starsaich a’ cial lachadh gu bheil sinn faisg air a’ ghoireas prìseil a tha seo – feamainn.

Dualchas

Tra I disean agus Com - pàirteachas

Le sàr eòlais air gnìomhachas na feamad agus sgioba air leth tàlantach, tha sinn a’ ciallachadh gu bheil ar luchd – ceannachd a’ faighinn bathar aig an ì re is àirde.

Feamainn ann an àireamhan

Faigh tuilleadh a – mach mun ghoireas iol – bheusach agus seasmhach againn

12,000+

sheòrsaichean feammad

2,500+

pàipearan rannsachaidh air fhoillseachadh mu fheamainn

20%

de chruth – thìr na h – Alba anns na h – Eileanan an Iar

164,000 Tonna

de bhith – thomad anns na h – Eileanan an Iar

No. 1 choice

Hebridean Seaweed Company is your No.1 choice for Ascophyllum nodosum ingredients

Ag iarraidh barrachd fhaighinn a – mach?

Cuir fios thugainn

Gus barrachd fhaighinn a – mach mun bhathar againn no tuilleadh fhaighinn a – mach mun chompanaidh , cuir fios gu aon den sgioba againn.